Outdoor Restaurant

สำหรับเจ้าของร้าน

การเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาร้านของท่าน เราได้เตรียมเนื้อหาดีๆ เกี่ยวกับการนำข้อมูลมาช่วยท่านตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์ การวางแผนการซื้อของเข้าร้านเพื่อลดของเน่าเสีย หรือ การคาดการณ์ราคาขึ้นลงของวัตถุดิบ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ท่านพร้อมออกไปทำงานด้วยความมั่นใจ เพราะเป็นการตัดสินใจบนข้อมูล ไม่ใช่การลองผิดลองถูกอีกต่อไป

สำหรับAI CONSULT

อี๊ตแล็บมีความตั้งใจที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาที่จบมาในช่วงยุควิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ ให้นำความรู้ความสามารถทางด้านข้อมูลมาช่วยร้านอาหาร ในขณะเดียวกันก็มีรายได้ที่จะมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

 

นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียน AI สำหรับร้านอาหารสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากสอบผ่านจะได้ใบประกอบวิชาชีพเป็น AI Consult ให้กับร้านอาหารอีกด้วย

Professor & Students