คู่คิดร้านอาหาร

 EATLAB. ตอบโจทย์ร้านอาหารด้วย AI และ BigData 

ตัวช่วยที่ทำให้ร้านอาหาร เพิ่มยอดขายโดยที่คุณทำงานเท่าเดิม

ให้ EATLAB. วิเคราะห์ข้อมูล #ยอดขายเพิ่ม #กําไรพุ่ง​​

 • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าของร้าน จากข้อมูลจริงของลูกค้าที่มาใช้บริการ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ก่อนทำการตลาดคุณต้องรู้จักลูกค้าของร้านก่อนเพื่อสื่อสารให้ตรงจุด 

 • แนะนำเมนูที่ควรจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน วิเคราะห์แบบเจาะลึกจากข้อมูลเฉพาะของแต่ละร้าน การที่ร้านรู้ใจลูกค้าช่วยให้ขายดีขึ้น100%

 • การจัดเซ็ตเมนูดีทำให้ลูกค้ารู้สึกตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น สามารถดึงลูกค้าเข้าร้าน เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มกำไร

 

 

พยากรณ์ยอดขาย

การคาดการณ์ช่วยให้คุณได้รู้การขายที่จะเกิดขึ้นก่อนใคร

โดยคาดการณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

การวางแผนที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย #ลดต้นทุน

 • ช่วยวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเข้าร้าน

 • ช่วยคาดการณ์รายเมนูที่คุณจะขายได้ในแต่ละวัน ช่วยให้ร้านจัดเตรียมวัตถุดิบในปริมาณที่พอดี ลดการเหลือทิ้งวัตถุดิบ

 • ช่วยให้คุณวางแผนการจ้างพนักงานให้เหมาะสม สามารถลดต้นทุนค่าแรง จ้างพนักงานพาร์ทไทม์เพิ่มให้เพียงพอ บริการที่ดีสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เพิ่มยอดขายได้ง่ายๆ

 • ทำให้ร้านอาหารสามารถลดต้นทุนภายในร้าน และเพิ่มโอกาสการขาย ซึ่งระบบมีความแม่นยำถึง 90 %

 

กล้องสังเกตการณ์อัจฉริยะ

กล้องอัจฉริยะสำหรับร้านอาหาร ใช้ระบบAI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าทั้งในและนอกร้าน ตรวจดูการทำงานของพนักงาน ช่วยตรวจวัดการบริการแม้เจ้าของไม่ได้อยู่ร้าน เสมือนคุณเฝ้าร้านอยู่

 • นับจำนวนคนที่เดินผ่านหน้าร้านและจำนวนคนที่เดินเข้าออกร้านอาหารของคุณ ทำให้คุณรู้ว่าคนผ่านร้านเยอะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะนำไปปรับกลยุทธ์ให้ลูกค้ามาใช้บริการร้านคุณ

 • สามารถวัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน เจ้าของร้านส่วนใหญ่ต้องมาคอยนั่งดูกล้องวงจรปิดเพื่อดูพนักงาน เรามาแก้ปัญหาให้คุณแล้ว

 • ระยะเวลาการรออาหาร การรออาหารนานอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจ การที่ร้านรู้ระยะเวลาทำให้ร้านสามารถนำมาปรับกระบวนการ และวางแผนการจัดวางตำแหน่งพนักงานให้ดี

 • ระยะเวลาการทำความสะอาดโต๊ะ เคยมั้ยที่ไปรอร้านอาหาร ในร้านโต๊ะว่างแต่ไม่มีคนทำความสะอาด ถ้าเรารู้จุดว่าเกิดจากอะไรแล้วมาแก้ไขตรงจุด อุดรอยรั่ว คุณก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นและได้เงินเพิ่มขึ้น

 • ตรวจสอบความสะอาดของพนักงานในบริเวณครัว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตราฐาน สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเลือกมาทานร้านของคุณ

 

ลงทะเบียนรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เพศ

Singapore Office : 30 Cecil St, Prudential Tower, Singapore 049712

Bangkok Office : 110/1 KX Building Floor 9 Krung Thonburi Road, Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok 10600

email : m@eatlab.space

contact : +668-7337-1808

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon
 • ไอคอน YouTube ดำ
 • Black LinkedIn Icon