Scarcity Marketing

อาจเป็นเรื่องปกติที่เมื่อปริมาณสินค้าที่มีขายลดน้อยลง ความต้องการซื้อจะสูงขึ้นและนำไปสู่ราคาที่แพงขึ้น แต่ในบางครั้งที่ยังมีสินค้าอยู่ปริมาณมาก แต่ลูกค้าก็ยังอยากจะได้ นั่นก็เพราะว่าการมีเงื่อนไขจำกัดนั้นก็ส่งผลให้คนซื้อมากขึ้น ด้วยการใช้การตลาดจำนวนจำกัด หรือเรียกว่า Scarcity Marketing เพราะการขาดแคลนทำให้สินค้ามีคุณค่ามากขึ้น
.
Scarcity Marketing เป็นเทคนิคทางการตลาดที่อ้างอิงตามหลักจิตวิทยา Scarcity Effect ที่ผู้คนมักให้คุณค่าและให้ความสนใจกับสิ่งที่มีจำกัดหรือขาดแคลน ทำให้สิ่งนั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
.
ก็คือ การมีสินค้าในจำนวนจำกัดจะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อได้ เมื่อสินค้ามีอย่าจำกัด จะทำให้เกิดความต้องการมากขึ้น เป็นตัวเร่งชั้นดีที่ทำให้ลูกค้ารีบตัดสินใจซื้อ เพราะลูกค้าจะกลัวว่าถ้าพลาดโอกาสนี้ไปแล้วจะไม่หวนกลับมาอีก
.
โดยเราสามารถทำผ่านวิธีการมากมายอย่างเช่น การขายสินค้า Limited มีจำกัด หมดแล้วหมดเลย การมีข้อความชักจูง "เหลือชิ้นสุดท้าย!" หรือการบอกว่าสินค้านั้นเหลือจำนวนเท่าไร ก็จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าที่สนใจตัดสินใจเร็วขึ้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องของมีค่าราคาแพง จะเป็นของธรรมดาก็ได้ แต่ถ้ามีเงื่อนไขจำกัดก็ทำให้ราคาขยับได้เช่นกัน
.
และยิ่งถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการของคนหมู่มากแล้ว เทคนิคนี้ก็จะยิ่งใช้ได้ผลแบบสุดๆ แต่ก็อย่าลืมนะไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ ก็ขอให้ใช้แต่พอดี เพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร การใช้กลยุทธ์เดิมบ่อยๆ แล้วโป๊ะ ลูกค้าจับได้ว่าจกตา เขาจะจำและอาจจะไม่หลงไปตามคุณอีกในครั้งต่อไปเลยก็ได้